Wet- en regelgeving

Dit zijn de regels

Waarom zijn er regels voor lozen toilet water?

Afvalwater, en dan vooral toiletwater, bevat bacteriën. Bijvoorbeeld E.coli of intestinale enterokokken. In bacteriologisch besmet oppervlaktewater zwemmen, kan mensen ziek maken. En waar mensen varen voor hun plezier, wordt ook vaak gezwommen. Daarom staat in de wet dat pleziervaartuigen geen ongezuiverd toiletwater mogen lozen.

Zuiveren toilet water aan boord toegestaan

Lozen van huishoudelijk afvalwater en urine mag wel. Net als gezuiverd toiletwater. Dit staat in artikel 3.9 van het Besluit lozen buiten inrichtingen. De zuiveringsinstallatie aan boord moet dan wel voldoen aan de Regeling lozen buiten inrichtingen, met certificaat van typegoedkeuring. Nautic Waterloo heeft dit certificaat.

Zuiveringsinstallatie aan boord: voorkom problemen door verplichte verzegeling!

Om het lozingsverbod beter te kunnen handhaven, komt er een verzegelingsplicht: de afsluiter van boordtoiletten en vuilwatertanks moet worden verzegeld. Dit staat in de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2023 ingaat.  Op 4 november 2022 is aan de Tweede Kamer gemeld dan de verzegelingsplicht niet eerder dan 1 januari 2026 in werking zal treden. De nadelige effecten van deze verzegeling voorkom je met een zuiveringsinstallatie. Met de Nautic Waterloo aan boord, voldoe je aan alle wet- en regelgeving voor lozen in oppervlaktewater.

We leveren de Nautic Waterloo met een kopie van het certificaat van typegoedkeuring. Dit heb je nodig bij een controle. Ook staan de fabrikant, het bouwjaar en typenummer duidelijk vermeld op de zuiveringsinstallatie.

Bij het tijdig in actie komen voorkom je dat je straks niet meer gebruik kunt maken van je boordtoilet dan wel dat je gebruik moet maken van een vuilwatertank gecombineerd met het gebruik van afzuiginstallaties. Deze installaties zijn in je vakantie of weekendje weg veelal niet goed beschikbaar en als ze beschikbaar zijn werken ze op basis van onderzoek niet altijd voldoende.  Heb je al een vuilwatertank plaats dan onze unit tussen je afvoer en de vuilwatertank. Hierdoor kun je regelmatig je vuilwatertank automatisch laten legen. Je hoeft dan ook met verzegelingsplicht niet meer naar de lastige afvoerinstallaties te varen of daar straks vergelijk baar met een drukke sluis in de file liggen om je zwarte water te lozen.  

Voorkom dan ook tijdig toilet afvoerproblemen of optimaliseer je zwartwaterafvoer aan boord en installeer nu al het betaalbare waterbehandeling systeem van Nautic Waterloo. Nautic Waterloo is een Spin-off wat het Watertechnology instituut Wetsus en mee ontwikkeld door ervaren watersport monteurs werkzaam bij een grote bootverhuurder in Friesland. Door de gecombineerde kennis van het wetenschappelijke instituut Wetsus en de ervaren monteurs weet je dat het systeem van Nautic Waterloo ook nog eens robuust is. Wacht dan ook niet te lang om in actie te komen zodat je op tijd klaar bent voor de verzegelingsplicht.   

Je krijgt 250 euro korting

We introduceren de Nautic Waterloo voor een zo laag mogelijk bedrag. Naar schatting kost de zuiveringsinstallatie 4.000 euro.( Excl. BTW) 

Schrijf jij tijdig je vrijblijvend in voor de verkoop? Dan krijg je sowieso 250 euro korting. En: afhankelijk van onze productiekosten verhogen we deze eerste inschrijverskorting. Na het afronden van de certificering is de introductie korting niet meer geldig. We willen graag iedereen steunen die ook ons helpt het syteem te ontwikkelen . 

Inschrijven voorverkoop